Ќавигаци€
Ќаши новости
¬ этом разделе мы предлагаем ¬ам некоторые вопросы, ответы на которые помогут ¬ам более ...
¬ этом разделе мы предлагаем ¬ам некоторые вопросы, ответы на которые помогут ¬ам более ...
¬ этом разделе мы предлагаем ¬ам некоторые вопросы, ответы на которые помогут ¬ам более ...

ѕродажа


“ќ¬ј–Ќј Ѕ≤–∆ј «ƒќЌЅј—»

ќголошуЇ про проведенн€ в≥дкритих торг≥в (аукц≥ону)

¬≥дпов≥дно до ƒоговору ƒорученн€ є 13-35/09-13 31.10.2013  року з л≥кв≥датором ‘≥зичноњ особи – п≥дприЇмц€  ривич  ост€нтина ќлександровича  арпенко јндр≥Їм јнатол≥йовичем, оголошуЇ аукц≥он (в≥дкрит≥ торги) без можливост≥ зниженн€ початковоњ вартост≥ з продажу майна.

¬иставл€Їтьс€ вперше. 

 Ќа повторний аукц≥он виставл€Їтьс€ нерухоме майно ‘≥зичноњ особи – п≥дприЇмц€  ривич  ост€нтина ќлександровича, а саме:

 Ћќ“ є 1. ƒвохк≥мнатна квартира в житловому будинку загальною площею 38,6 кв. м., (житлова площа 21,2 кв. м.) , €ка знаход€тьс€ за адресою: м.  ињв, вул. Ћьва “олстого, буд. 11, кв. 51.

 ƒл€ участ≥ в аукц≥он≥ особа, €ка бажаЇ прийн€ти участь в торгах, сплачуЇ гарант≥йний внесок в розм≥р≥ 10% початковоњ вартост≥ за наступними рекв≥зитами: отримувач: “оварна б≥ржа «ƒонбас», розрахунковий рахунок є 26007527370001 в ƒ–” ѕјќ  Ѕ «ѕриватбанк», ћ‘ќ 335496, ™ƒ–ѕќ” 31907023.

ѕризначенн€ платежу: гарант≥йний внесок за участь в аукц≥он≥ з продажу актив≥в ѕѕ « ќ —» по лоту є 1.

 ћожлив≥сть наданн€ переможцю податковоњ накладноњ: податкова накладна не видаЇтьс€.

 ѕраво приватноњ власност≥ на двохк≥мнатну квартиру в житловому будинку загальною площею 38,6 кв. м., (житлова площа 21,2 кв. м.), €ка знаход€тьс€ за адресою: м.  ињв, вул. Ћьва “олстого, буд. 11, кв. 51, п≥дтверджуЇтьс€ ƒоговором куп≥вл≥ – продажу посв≥дченого 10.04.2008р. приватним нотар≥усом  ињвського м≥ського нотар≥ального округу Ћеончук ≤.ј. за номером в реЇстр≥ нотар≥альних д≥й 2399.

’арактеристика двохк≥мнатноњ квартири в житловому будинку

є

п/п

Ќазва буд≥вл≥

–≥к побудови 

 ≥льк≥сть поверх≥в

«агальна

площа

кварт.,

кв.м

∆итлова площа кварт.,

кв.м
¬исота, м

ќпис основних конструктивних елемент≥в буд≥вл≥ 

1 двохк≥мнатна квартира в житловому будинку 1/7 38,6 21,2 3

квартира знаходитьс€ в задов≥льному стан≥; необх≥дний ремонт пол≥в, стель, в≥конних ≥ дверних отвор≥в, канал≥зац≥њ;

зам≥на сантехн≥ки;

фундамент – бутовий;

матер≥ал зовн≥шн≥х ст≥н – цегла;

матер≥ал перекритт€ – зал≥зобетон;

будинок обладнаний водопроводом (холодним та гар€чим), канал≥зац≥Їю, центральним опалюванн€м, електроосв≥тленн€м, газом


’арактеристика буд≥вель, споруд та пристроњв за результатами незалежноњ оц≥нки суб’Їкта оц≥ночноњ д≥€льност≥

(зг≥дно зв≥ту про оц≥нку майна виготовленого суб’Їкт оц≥ночноњ д≥€льност≥ ‘ќ  узьменко ≈.¬.):

  • комун≥кац≥йн≥ мереж≥ об’Їкту, в тому числ≥: електромережа, мережа водопостачанн€ та мережа канал≥зац≥њ потребують частковоњ зам≥ни та ремонту.
  • техн≥чний стан об’Їкту характеризуЇтьс€ €к задов≥льний,
  • ф≥зичний знос встановлений у розм≥р≥ 25%.

ƒодатки:

ќсоба, €ка бажаЇ прийн€ти участь в аукц≥он≥, подаЇ орган≥затору аукц≥ону за€ву в дов≥льн≥й форм≥, €ка оформл€Їтьс€ державною мовою ≥ повинна м≥стити так≥ в≥домост≥: найменуванн€, орган≥зац≥йно – правова форма, м≥сцезнаходженн€, поштова адреса за€вника (дл€ юридичноњ особи); пр≥звище, ≥м’€, по батьков≥, паспортн≥ дан≥, в≥домост≥ про м≥сце знаходженн€ за€вника (дл€ ф≥зичноњ особи); ≥нформац≥ю про аукц≥он, в €кому бажаЇ прийн€ти участь за€вник (≥з зазначенн€м найменуванн€ лоту); номер контактного телефону, адреса електронноњ пошти за€вника. «а€ва на участь в аукц≥он≥ повинна м≥стити також в≥домост≥ про на€вн≥сть або в≥дсутн≥сть за≥нтересованост≥ за€вника стосовно боржника, кредитор≥в, замовника, орган≥затора аукц≥ону та про характер ц≥Їњ за≥нтересованост≥ у раз≥ њњ на€вност≥.

                «а€вник маЇ право зм≥нити або в≥дкликати свою за€ву на участь в аукц≥он≥ у будь-€кий час до зак≥нченн€ строку поданн€ за€в на участь в аукц≥он≥.

   «а€ви на участь в аукц≥он≥ приймаютьс€ ќрган≥затором з дн€ розм≥щенн€ даного оголошенн€ на веб - сайт≥ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в робоч≥ дн≥ з 9-30 до 13-00 години за адресою: 83001,  м. ƒонецьк, проспект “еатральний, б. 15.

               «а€ва на участь в аукц≥он≥, подана орган≥затору торг≥в п≥сл€ 13-00 години 30 кв≥тн€ 2014 року, Ї п≥дставою дл€ прийн€тт€ ќрган≥затором р≥шенн€ про в≥дмову в допуску за€вника до участ≥ в аукц≥он≥.

                 ƒо за€ви додаютьс€ наступн≥ документи:

дл€ юридичних ос≥б:

-          коп≥€ —татуту п≥дприЇмства;

-          коп≥€ виписки з ™диного державного реЇстру юридичних ос≥б та ‘ќѕ, або коп≥€ дов≥дки про включенн€ до ™ƒ–ѕќ”;

-          коп≥€ —в≥доцтва платника ѕƒ¬ (€кщо покупець зареЇстрований платником ѕƒ¬);

-          коп≥€ —в≥доцтва платника Їдиного податку (€кщо покупець зареЇстрований платником Їдиного податку);

-          коп≥€ наказу (р≥шенн€) про призначенн€ кер≥вника п≥дприЇмства, зав≥рена п≥дписом посадовоњ особи та печаткою юридичноњ особи;

-          дов≥рен≥сть на ф≥зичну особу, €ка представл€тиме юридичну особу на аукц≥он≥, €кщо участь в аукц≥он≥ прийматиме не кер≥вник п≥дприЇмства;

-          коп≥€ паспорта кер≥вника або представника юридичноњ особи;

-          документ про сплату гарант≥йного внеску з в≥дм≥ткою банку.

дл€ ф≥зичних ос≥б:

-          коп≥€ виписки з ™диного державного реЇстру юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б – п≥дприЇмц≥в (дл€ суб’Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥).

-          коп≥€ паспорта;

-          коп≥€ дов≥дки про наданн€ ≥дентиф≥кац≥йного коду;

-          коп≥€ —в≥доцтва платника ѕƒ¬ (дл€ ос≥б, зареЇстрованих платниками ѕƒ¬);

-          коп≥€ —в≥доцтва платника Їдиного податку (дл€ платник≥в Їдиного податку);

-          документ про сплату гарант≥йного внеску з в≥дм≥ткою банку.

    оп≥њ документ≥в за€вника – юридичноњ особи та ф≥зичноњ особи – суб’Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ повинн≥ бути зав≥рен≥ њх печатками,  ф≥зичноњ особи – њњ п≥дписом (за умови пред’€вленн€ вс≥ма покупц€ми ориг≥нал≥в документ≥в). ” раз≥ непред’€вленн€ за€вником ориг≥нал≥в документ≥в приймаютьс€ лише нотар≥ально посв≥дчен≥ коп≥њ документ≥в.

     –≥шенн€ про допуск за€вник≥в до участ≥ в аукц≥он≥ приймаЇтьс€ за насл≥дками розгл€ду представлених за€в на участь в аукц≥он≥ ≥ оформл€Їтьс€ протоколом про визнанн€ учасник≥в аукц≥ону. ƒо участ≥ в торгах допускаютьс€ за€вники, що подали за€ви на участь в аукц≥он≥ ≥ документи, що додавалис€ до них, €к≥ в≥дпов≥дають вимогам, встановленим «аконом ”крањни «ѕро в≥дновленн€ платоспроможност≥ боржника або визнанн€ його банкрутом» ≥ вказаним у пов≥домленн≥ про проведенн€ аукц≥ону. «а€вники, допущен≥ до участ≥ в торгах, визнаютьс€ учасниками аукц≥ону.

                –≥шенн€ про в≥дмову в допуску за€вника до участ≥ в аукц≥он≥ приймаЇтьс€ у раз≥, €кщо:

-  за€ва на участь в аукц≥он≥ не в≥дпов≥даЇ вимогам, що встановлен≥ «аконом ”крањни «ѕро в≥дновленн€ платоспроможност≥ боржника або визнанн€ його банкрутом» ≥ вказаним у пов≥домленн≥ про проведенн€ аукц≥ону;

-  поданн≥ за€вником документи не в≥дпов≥дають встановленим до них вимогам;

-  на дату складенн€ протоколу про визнанн€ учасник≥в аукц≥ону не п≥дтверджено надходженн€ гарант≥йного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенн≥.

 ќрган≥затор аукц≥ону прот€гом п’€ти дн≥в з дн€ п≥дписанн€ протоколу про визначенн€ учасник≥в аукц≥он≥в пов≥домл€Ї вс≥х за€вник≥в про результати розгл€ду представлених за€в на участь в аукц≥он≥ шл€хом в≥дправленн€ за€вникам у письмов≥й чи електронн≥й форм≥ коп≥й цього протоколу, а в раз≥ в≥дсутност≥  електронноњ адреси – шл€хом направленн€ поштовою кореспонденц≥Їю. «а€вникам, що допущен≥ до участ≥ в аукц≥он≥, додатково пов≥домл€Їтьс€ номер учасника (аукц≥онна картка, з обох бок≥в €коњ зазначаЇтьс€ номер учасника, видаЇтьс€ учаснику аукц≥ону в день проведенн€ аукц≥ону).

”мови продажу, ви€вленн€ переможц€ торг≥в:

јукц≥он в≥дбуваЇтьс€ за умови на€вност≥ двох учасник≥в.  рок аукц≥ону – 10% в≥д початковоњ вартост≥ лоту. ѕереможцем аукц≥ону за кожним лотом Ї учасник, €кий запропонував найвищу ц≥ну лоту ≥ оголошений л≥цитатором переможцем аукц≥ону. —трок оплати покупцем вартост≥ лоту – 10 (дес€ть) календарних дн≥в з дн€ одержанн€ проекту договору куп≥вл≥-продажу. ” раз≥ в≥дмови або ухиленн€ переможц€ торг≥в в≥д п≥дписанн€ договору куп≥вл≥-продажу майна прот€гом п’€ти дн≥в з дн€ отриманн€ даного договору, гарант≥йний внесок йому не повертаЇтьс€, ≥ замовник аукц≥ону маЇ право запропонувати укласти догов≥р куп≥вл≥-продажу учасников≥ торг≥в, €ким запропонована найб≥льш висока ц≥на пор≥вн€но з ц≥ною майна, запропонованою ≥ншими учасниками торг≥в, за вин€тком переможц€ аукц≥ону. якщо догов≥р куп≥вл≥-продажу майна не був укладений, замовник аукц≥ону приймаЇ р≥шенн€ про проведенн€ повторних торг≥в ≥ про встановленн€ новоњ початковоњ ц≥ни продажу майна.

ѕор€док ≥ критер≥њ ви€вленн€ переможц€ торг≥в:

“орги провод€тьс€ безпосередньо л≥цитатором у форм≥ аукц≥ону.

” раз≥, €кщо прот€гом триразового оголошенн€ початковоњ вартост≥ учасники аукц≥ону не ви€вл€ть бажанн€ укласти догов≥р, л≥цитатор оголошуЇ про зак≥нченн€ аукц≥ону без ви€вленн€ переможц€.

якщо перед початком аукц≥ону не було оголошено про ≥нший спос≥б пов≥домленн€ про готовн≥сть укласти догов≥р (за допомогою електронних засоб≥в, шл€хом поданн€ пропозиц≥й виключно з голосу тощо), п≥д час аукц≥ону учасники пов≥домл€ють про готовн≥сть укласти догов≥р на умовах оголошеноњ л≥цитатором ц≥ни, п≥дн≥маючи аукц≥онну картку з номером, повернутим до л≥цитатора, або одночасно п≥дн≥мають картку учасника аукц≥ону ≥ пропонують свою ц≥ну.

якщо запропонована учасником аукц≥ону ц≥на Ї б≥льшою за ц≥ну, запропоновану л≥цитатором, то останн≥й називаЇ номер учасника ≥ запропоновану ним ц≥ну. ѕ≥сл€ кожного оголошенн€ ц≥ни сл≥дуЇ удар молотка л≥цитатора.

якщо прот€гом триразового оголошенн€ останньоњ ц≥ни не буде запропоновано вищоњ ц≥ни, л≥цитатор одночасно з трет≥м ударом молотка оголошуЇ переможцем учасника, €кий запропонував найвищу ц≥ну. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ аукц≥онних торг≥в п≥дписуЇтьс€ з переможцем аукц≥ону (його представниками) протокол, €кий ведетьс€ п≥д час аукц≥ону. ѕротокол Ї п≥дставою дл€ укладенн€ договору куп≥вл≥ –продажу прот€гом п’€ти дн≥в з дати п≥дписанн€ протоколу.

—плата ѕокупцем кошт≥в за придбаний об’Їкт аукц≥ону вноситьс€ на п≥дстав≥ договору куп≥вл≥ продажу. ѕереможець аукц≥ону (покупець) повинен перерахувати ц≥ну лоту у повному обс€з≥ прот€гом 10 (дес€ть) дн≥в з моменту одержанн€ договору куп≥вл≥ – продажу.

                √арант≥йний внесок, сплачений покупцем, зараховуЇтьс€ до ц≥ни, що п≥дл€гаЇ до сплати.

ќплата зд≥йснюЇтьс€ на рахунок ‘≥зичноњ особи – п≥дприЇмц€  ривич  ост€нтин ќлександрович на р/р 26006060039572 в ƒонецьком –” «ѕриватЅанк», ћ‘ќ 335496, ≤ѕЌ 2983105911.

  ƒл€ отриманн€ додатковоњ ≥нформац≥њ про проведенн€ аукц≥ону: тел. (062) 304-77-83, 304-37-21, факс (062) 304-36-21, E-mail: karpenkoandrei@mail.ru, tbdonbass@mail.ru

ƒогов≥р куп≥вл≥-продажу